Veelgestelde vragen

Over bijzondere regelingen

Hier vindt u informatie over bijzondere regelingen. Heeft u een laag inkomen of veel medisch afval? Komen er regelingen voor de inzameling van luiers, zwerfafval en grofvuil? Dat en meer leest u hier.

 • Hoe zit het met luiers? Is daar een regeling voor?

  Wanneer u jonge kinderen heeft, nemen luiers een groot deel van uw container in. Bovendien zijn volle luiers erg zwaar. Om u een handje te helpen zijn er inzamelpunten voor luiers. Hier kunt u de luiers kosteloos weggooien. Dit scheelt op de hoeveelheid restafval die u overhoudt. Let op! De containers zijn alleen bereikbaar tijdens de openingstijden van de diverse locaties.

  Locaties   

  Kinderdagverblijven              

  1          IKC Fransciscus, Johan de Walestraat 1 Leeuwarden     
  2          IKC Wynwizer, Pikemar 11 Leeuwarden
  3          IKC De Pionier, Molkenkelder 4e Techum         
  4          Sinne, Valkstraat 34 Leeuwarden         
  5          Sinne, Idzerdastins 57 Leeuwarden       
  6          Sinne, Brederostraat 20 Leeuwarden  
  7          Sinne, Plataanstraat 2 Leeuwarden
  8          IKC Sint Thomas, Bachstraat 61 Leeuwarden     
  9          IKC Sint Teresa, Westergeasterdyk 58 Goutum  
  10        IKC Wiarda, Buorren 13 Goutum
  11        IKC Prins Maurits, Brandemeer 1, Leeuwarden 
  12        IKC Sint Paulus, Cornelistrooststraat 31, Leeuwarden 
  13        IKC Schooldijkje, Schooldijkje 38, Leeuwarden
  14        IKC Willem Alexander, Zevenblad 14, Leeuwarden
  15        Kinderopvang Oan de Boarn, Industriewei 23, Jirnsum
  16        Kinderopvang Weidum, Skildyk 13 Weidum/
              plaatsingsadres bij Patyna aan Bornialeane bij bestaand afvalparkje
  17        Kinderopvang Wergea, P. Wijbengastrjitte 12, Wergea
  18        KDV It Roekeltsje, Schoolstraat 2, Warten
  19        Kinderopvang Bernewrâld, Haadstrjitte 29, Reduzum
  * De luierinzamelpunten bij Sinne zijn doordeweeks toegankelijk van 7:30 uur tot 18:30 uur. (tijdens de openingstijden)

  Milieustraten (luiercontainer staat buiten het hek)

  20        Milieustraat Grou, Oedsmawei 9 Grou
  21        Milieustraat Stiens, Seerob 23 Stiens
  Let op!  Milieustraat Leeuwarden heeft geen luiercontainer.

  Veel mensen denken dat het noodzakelijk is om vieze luiers te scheiden in een speciale luiercontainer. Dat is niet nodig. Omrin heeft een afvalscheidingsinstallatie die luiers achteraf uit het restafval haalt. De luiercontainers zijn dus een extra hulpmiddel om het gewicht van uw restafval te verminderen. 

  Wasbare luiers 
  Als u uw restafval wilt verminderen, kunt u ook wasbare luiers gaan gebruiken. Zo voorkomt u dat een luier na één keer dragen bij het afval belandt. En het voorkomen van afval is natuurlijk altijd beter dan het recyclen of hergebruiken ervan.

  Meer informatie over wasbare luiers kunt u vinden op www.milieucentraal.nl.

 • Verandert er ook iets aan de inzameling van grofvuil?
  1. Het wegbrengen van alle andere soorten afval naar de milieustraat is gratis wanneer u dit gescheiden inlevert. Bijvoorbeeld metaal, hout, chemisch afval en elektrische apparaten. Meer informatie over de milieustraat leest u op de website van Omrin.
  2. Brengt u ongescheiden bouw- en sloopafval of ongescheiden grofvuil naar de milieustraat? Ook dat kan twee keer per jaar gratis en daarna betaalt u een bijdrage.
 • Kunnen inwoners met een laag inkomen de nieuwe tarieven wel betalen?

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u de gemeente Leeuwarden om hulp vragen bij het betalen van de afvalstoffenheffing. De gemeente bepaalt of u bijvoorbeeld minder of geen afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Meer informatie leest u hier.

  De kwijtschelding geldt voor het vaste tarief en u krijgt maximaal € 59,12 kwijtschelding op het variabele tarief.

 • Ik heb een medische indicatie en daardoor veel afval. Is daar een aparte regeling voor?

  Heeft u een medische indicatie waardoor u meer huishoudelijk restafval heeft? Bijvoorbeeld omdat u incontinentie-, nierdialyse- of stomamateriaal gebruikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 50% korting op het variabel tarief. 

  Denkt u in aanmerking te komen voor deze korting? Op deze webpagina van de gemeente Leeuwarden staat hoe u dit kunt aanvragen. Zodra uw aanvraag goedgekeurd is, dan gaat de korting in per 1 januari van dat jaar. (met terugwerkende kracht)

 • Ik raap vrijwillig zwerfafval. Hoe lever ik dat straks in?

  Wij zijn erg blij met vrijwilligers die zwerfafval inzamelen. Wat goed dat u helpt onze gemeente schoon te houden! Als u regelmatig zwerfafval opruimt, kunt u een Schone Buurtpas aanvragen. Met deze pas kunt u zwerfafval gratis in een ondergrondse container gooien.

  Vraag de Schone Buurtpas aan
  De Schone Buurtpas kunt u hier aanvragen.

  Heeft u al een pas voor zwerfafval?
  Heeft u al een pas die u gebruikt om het zwerfafval in de ondergrondse container te werpen? Dan hoeft u geen nieuwe pas aan te vragen. Uw oude pas blijft gewoon geldig.

  Maatwerk voor zwerfafvalzoekers
  Ruimt u zwerfafval op in een gebied waar geen ondergrondse containers in de buurt zijn? Dan kijken we samen met u naar een andere oplossing. Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar schoon@leeuwarden.nl.

Gebruikt u de Afvalapp al?

In de Omrin Afvalapp houdt u vanaf november 2021 precies bij hoeveel restafval u inlevert.

Download de app