Veelgestelde vragen

Over afval scheiden

Waarom is afval scheiden belangrijk? Hoe scheidt u afval goed en makkelijk? Waarom hoeft u plastic verpakkingen, blik en drinkpakken niet apart te scheiden in de gemeente Leeuwarden? Dat en meer leest u hier.

 • Wat is restafval?

  Restafval is het huishoudelijk afval dat u niet gescheiden kunt inleveren in Leeuwarden. Het is dus het afval dat overblijft voor de ondergrondse container of Sortibak (grijze container). 

 • Heeft het scheiden van afval zin?

  Ja! Afval bevat heel veel belangrijke grondstoffen. Al het afval dat we gescheiden inzamelen, verwerkt Omrin apart voor recycling. Dit geldt onder andere voor: 

  • gft-afval 
  • oud papier 
  • glas 
  • textiel 
  • batterijen 
  • klein chemisch afval 
  • elektrische apparatuur 
  • herbruikbare spullen voor de Recycleboulevard Estafette

  Plastic, blikjes, drinkpakken en luiers haalt Omrin in Leeuwarden achteraf uit uw afval. Dit noemen we nascheiding. Deze materialen zijn nog goed recyclebaar na het inzamelen. Dit is helaas niet het geval bij andere soorten afval.

  In deze video ziet u hoe nascheiding werkt.

 • Hoe kan ik een biobakje krijgen voor op het aanrecht?

  Inwoners van de gemeente Leeuwarden die het uitdeelmoment van de biobakjes gemist hebben, kunnen alsnog een gratis aanrechtbakje (biobakje) ophalen bij de milieustraten Stiens, Grou en Leeuwarden. Ook kun je contact opnemen met Omrin. Dat kan via e-mail syp@omrin.nl of telefonisch: 0900-2100215.

 • Komen er ook inzamelpunten voor luiers?

  Wanneer u jonge kinderen heeft, nemen luiers een groot deel van uw container in. Bovendien zijn volle luiers erg zwaar. Om u een handje te helpen komen er inzamelpunten voor luiers. Hier kunt u de luiers kosteloos weggooien. Dit scheelt op de hoeveelheid restafval die u overhoudt. Let op! De containers zijn alleen bereikbaar tijdens de openingstijden van de diverse locaties.

  Locaties                     

  1          IKC Fransciscus, Johan de Walestraat 1 Leeuwarden     
  2          IKC Wynwizer, Pikemar 11 Leeuwarden
  3          IKC De Pionier, Molkenkelder 4e Techum         
  4          Sinne, Valkstraat 34 Leeuwarden         
  5          Sinne, Idzerdastins 57 Leeuwarden       
  6          Sinne, Brederostraat 20 Leeuwarden    
  7          Sinne, Plataanstraat 2 Leeuwarden
  8          IKC Sint Thomas, Bachstraat 61 Leeuwarden     
  9          IKC Sint Teresa, Westergeasterdyk 58 Goutum
  10        IKC Wiarda, Buorren 13 Goutum  
  11        IKC Prins Maurits, Brandemeer 1, Leeuwarden 
  12        IKC Sint Paulus, Cornelistrooststraat 31, Leeuwarden
  13        IKC Willem Alexander, Zevenblad 14, Leeuwarden
  14        Milieustraat Grou, Oedsmawei 9 Grou
  15        Milieustraat Stiens, Seerob 23 Stiens
  16        Kinderopvang Oan de Boarn, Industriewei 23, Jirnsum
  17        Kinderopvang Weidum, Skildyk 13 Weidum
              Plaatsingsadres bij Patyna aan Bornialeane bij bestaand afvalparkje
  18        Kinderopvang Wergea, P. Wijbengastrjitte 12, Wergea
  19        KDV It Roekeltsje, Schoolstraat 2, Warten 
  20        Kinderopvang Bernewrâld, Haadstrjitte 29, Reduzum

  * De luierinzamelpunten bij Sinne zijn doordeweeks toegankelijk van  7:30 uur tot 18:30 uur. (tijdens de openingstijden)

  Veel mensen denken dat het noodzakelijk is om vieze luiers te scheiden in een speciale luiercontainer. Dat is niet nodig. Sinds 2021 heeft Omrin namelijk een nieuwe afvalscheidingsinstallatie die luiers achteraf uit het restafval haalt. De luiercontainers zijn dus een extra hulpmiddel om het gewicht van uw restafval te verminderen. 

  Wasbare luiers 
  Als u uw restafval wilt verminderen, kunt u ook wasbare luiers gaan gebruiken. Zo voorkomt u dat een luier na één keer dragen bij het afval belandt. En het voorkomen van afval is natuurlijk altijd beter dan het recyclen of hergebruiken ervan.

  Meer informatie over wasbare luiers kunt u vinden op www.milieucentraal.nl.

 • Ik kan in mijn buurt nog geen gft-afval scheiden. Hoe kan ik dan mijn restafval verminderen?

  Ook de bewoners die al hun afval naar een ondergrondse container brengen kunnen nu hun gft scheiden. Hiervoor zijn 170 extra GFT-zuilen geplaatst. Zo kunt u vanaf uw gft-afval gescheiden aanbieden. De gft-zuilen staat meestal naast de container voor restafval. De locaties van de nieuwe GFT-zuilen staan in de Afvalapp van Omrin.

  Alleen bij recreatieve woningen, bijvoorbeeld bij de Marrekrite, wordt geen gft-afval opgehaald. Als eigenaar van deze woningen blijft u een vast tarief betalen.  

 • Waarom mogen plastic, metalen blikjes en drinkpakken bij het restafval en hoef ik dit niet te scheiden?

  Omrin heeft een fabriek die plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken uit uw restafval haalt. Dit noemen we nascheiden. Zo kunnen we deze materialen uitstekend recyclen. De hoeveelheid plastic die de fabriek uit uw afval haalt, is bij nascheiding over het algemeen hoger dan wanneer u plastic, blikjes en drinkpakken thuis al scheidt.  

  Let op: op kleine plastic drinkflesjes zit sinds kort statiegeld. Deze kunt u inleveren bij de winkel.

 • Waarom worden gft, oud papier, glas en textiel wél gescheiden ingezameld, en niet achteraf?

  Als verschillende soorten afval met elkaar in contact komen, zijn ze niet meer geschikt om te recyclen. Oud papier en textiel worden bijvoorbeeld nat en gaan schimmelen. Glas versplintert en is niet meer eenvoudig terug te vinden. En als gft-afval zich mengt met ander afval, is er geen compost meer van te maken. De sorteermachines van Omrin kunnen plastic, blikjes, drinkpakken en luiers wél achteraf scheiden. Daarom mogen deze materialen wel bij het restafval. 

 • Waarom is hergebruik zo belangrijk?

  Hergebruik heeft twee grote voordelen: 

  1. Het is beter voor het milieu omdat we grondstoffen opnieuw gebruiken. Hiermee komt uw afval letterlijk goed terecht. 

  1. Het is goedkoper dan afval verbranden. Wanneer iedereen zijn afval goed scheidt, kan Omrin het beter verwerken. Dan is er dus minder restafval om te verbranden. Dat is weer positief voor de hoogte van uw afvalstoffenheffing.  

 • Waar vind ik de verschillende containers om mijn afval te scheiden?

  Een overzicht van alle locaties vindt u in de Afvalapp van Omrin.

 • Hebben jullie tips hoe ik mijn afval beter kan scheiden?
  • Gooi etensresten, groente-, fruit- en tuinafval (gft) altijd in de biobak of gft-zuil. Dat scheelt veel op uw restafval.  
  • Papier en karton gaan in de papiercontainer.  
  • Glas brengt u naar de glasbak.  
  • Textiel kunt u onder andere kwijt in de textielcontainer.  
  • Spullen die nog bruikbaar zijn, kunt u naar de Recycleboulevard brengen of kwijt in een textielcontainer. Ook Estafette heeft het graag.
  • Grofvuil, asbest, glas, metaal, papier, chemisch afval en elektronische apparaten kunt u kwijt bij de Milieustraat Leeuwarden.
  • Voorkom afval door afvalvrij te winkelen.

  Meer tips?

Gebruikt u de Afvalapp al?

In de Omrin Afvalapp houdt u vanaf november 2021 precies bij hoeveel restafval u inlevert.

Download de app