Algemene vragen en antwoorden over Goed terecht in Leeuwarden

Hier vindt u algemene informatie over het nieuwe afvalbeleid in de gemeente Leeuwarden. Waarom is een nieuw beleid nodig? Wat gaat er veranderen? Wanneer gaat het in? Dat en meer leest u hier.

 • Wat houdt ‘Goed terecht in Leeuwarden' in?

  Als inwoner van gemeente Leeuwarden kunt u ervoor zorgen dat uw afval goed terechtkomt. Hoe? Door uw afval te scheiden en alles in de juiste container weg te gooien. Dit afvalbeleid noemen we ‘Goed terecht in Leeuwarden’.

  In 2022 startte de gemeente Leeuwarden met een overgangsjaar voor alle inwoners, Omrin en de gemeente. Inwoners betaalden nog niet per kilo en aanbieding of per klepbeweging. Inwoners konden alvast wennen en hun hoeveelheid restafval en aantal klepbewegingen bekijken via de Omrin afvalapp.

  Sinds 2023 is de manier van betalen voor het ophalen, recyclen en verwerken van restafval veranderd. Hiermee moedigt de gemeente afvalscheiden en afvalverminderen extra aan. 

 • Waarom voert de gemeente Leeuwarden een nieuw afvalbeleid in?

  Door al het afval in Leeuwarden goed te scheiden, houden we minder restafval over om te verbranden. Afval voorkomen is zelfs nog beter. We betalen met z’n allen voor de verwerking van afval. Als we allemaal (nog) beter gaan scheiden, wordt de afvalberg steeds kleiner. Zo stijgen de kosten minder snel en komt uw afval goed terecht. 

 • Wanneer wordt 'Goed terecht in Leeuwarden' ingevoerd?

  Het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ is ingevoerd. Sinds 2023 is de manier van betalen voor het ophalen, recyclen en verwerken van restafval veranderd.

 • Wat is er veranderd?

  Met ‘Goed terecht in Leeuwarden’ motiveren we Leeuwarders om hun afval beter te scheiden. We doen dit op verschillende manieren. Afvalscheiden is bijvoorbeeld makkelijker gemaakt, doordat er 170 gft-zuilen zijn geplaatst. Verder kunnen inwoners van de gemeente Leeuwarden zien hoeveel restafval ze inleveren via de vernieuwde Omrin Afvalapp. 

  Ook verdelen we sinds 2023 de kosten voor afvalverwerking op een andere manier. U betaalt in verhouding minder afvalstoffenheffing als u uw afval goed scheidt en minder restafval inlevert. Dit is beter voor het milieu én voor uw portemonnee. 

 • Hoe worden de kosten verdeeld?

  U betaalt vanaf 2023 een lager vast bedrag dan de jaren ervoor. Daarnaast betaalt u per huishouden een variabel (persoonlijk) bedrag. Dit bedrag hangt af van hoeveel restafval u inlevert en wordt na een jaar verrekend. U kunt deze manier van afrekenen vergelijken met wat u betaalt aan het waterbedrijf: u betaalt voor wat u gebruikt. 

  Meer informatie over de kosten en tarieven leest u hier.

 • Wat is de achtergrond van Goed Terecht in Leeuwarden?

  Heel Nederland werkt aan het programma 'Van Afval naar Grondstof'. Hiermee wil de overheid voorkomen dat we veel van ons afval verbranden. Ons restafval zit namelijk vaak nog vol grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit lukt beter als we afval goed scheiden. Dat betekent onder andere groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten apart inleveren. Maar ook papier, karton, glas en textiel scheiden van het restafval. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de afvalberg in Leeuwarden kleiner wordt. 

 • Wat is het doel van Goed Terecht in Leeuwarden?

  Het doel is dat elke inwoner van gemeente Leeuwarden minder dan 100 kilo restafval per jaar heeft. Dat betekent dat iedere inwoner nog ongeveer 70 kilo minder afval moet inleveren. Minder afval is goed voor het milieu. Tegelijkertijd houden we hiermee de stijgende kosten voor het verbranden van restafval zo laag mogelijk. En dat heeft weer invloed op de afvalstoffenheffing die u als inwoner betaalt.

 • Is ‘Goed terecht in Leeuwarden’ hetzelfde als diftar?

  Het is inderdaad een vorm van diftar. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Het is een systeem waarbij inwoners (deels) invloed hebben op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De uitwerking van diftar verschilt per gemeente.  

Gebruikt u de Afvalapp al?

In de Omrin Afvalapp houdt u vanaf november 2021 precies bij hoeveel restafval u inlevert.

Download de app