Uitgelicht

2022-10-25 12:02:00

Tarieven restafval bekend

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Leeuwarden een tarief op restafval in. Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt, hangt dan af van hoeveel restafval u aanbiedt.

Variabel deel (tarief op restafval)

  • Tarief per kilogram in de grijze sortibak €0,09 per kilo.
  • Eigen grijze sortibak bij huis laten legen: €1,00 per keer.
  • Zak in ondergrondse restafvalcontainer: €0,73 per keer.

Vast deel

 

Tarief 2022

Tarief 2023

 Eenpersoonshuishouden

 € 232,50

 €191,22

 Meerpersoonshuishouden

 € 348,74

 €286,83

 Recreatieve percelen

 € 174,37

 €143,41


Hulp aan inwoners
Bij het tarief op restafval hoort een sociaal beleid. De gemeente biedt bijvoorbeeld extra hulp aan mensen die:

Waarom een tarief op restafval?
Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen minder afval aan te bieden en het afval nog beter te scheiden. We zien dat inwoners uit gemeente Leeuwarden gemiddeld nu nog 213 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. Daarin zit nog veel materiaal dat we kunnen recyclen als we het thuis scheiden. Daarbij haalt Omrin machinaal het plastic, blikjes en drinkpakken uit uw afval. Scheidt u thuis uw afval? Dan blijft er minder restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden.

Gebruikt u de Afvalapp al?

In de Omrin Afvalapp houdt u vanaf november 2021 precies bij hoeveel restafval u inlevert.

Download de app