Toegankelijkheid

De gemeente Leeuwarden wil dat iedereen onze online informatie en dienstverlening op een goede manier kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van onze website.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 op niveau AA en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De website goedterechtin.leeuwarden.nl is een subdomein van www.leeuwarden.nl. De toegankelijkheid van dit subdomein is nog niet onderzocht. De gemeente Leeuwarden heeft de eerste maatregelen genomen om het subdomein goedterechtin.leeuwarden.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

  • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De gemeente Leeuwarden neemt concrete verbetermaatregelen om dat beeld te krijgen.
  • De gemeente Leeuwarden voldoet aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm. 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Dan kunt u dit melden bij de gemeente Leeuwarden.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2021.