Privacybeleid

De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Natuurlijk houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van het contactformulier, is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals naam, e-mailadres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Bescherming van gegevens

Gemeente Leeuwarden doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. 

IP adressen

De webserver van www.goedterechtin.leeuwarden.nl verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden op een netwerk of op het internet, heeft iedere computer een uniek nummer. U kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Links

www.goedterechtin.leeuwarden.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat gemeente Leeuwarden en Omrin niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Privacyverklaring gemeente Leeuwarden

De website goedterechtin.leeuwarden.nl is een subdomein van de website van de gemeente Leeuwarden. Daarom is voor deze website ook de privacyverklaring van gemeente Leeuwarden van toepassing. 

Privacyverklaring Omrin

Klantenservice SYP van Omrin beantwoordt de vragen die via het contactformulier worden gesteld. Daarom is voor dat onderdeel van deze website ook de privacyverklaring van Omrin van toepassing.