Partners

Gemeente Leeuwarden en Omrin

Bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid Goed terecht in Leeuwarden, werken gemeente Leeuwarden en Omrin samen.

De gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Ook het onderhoud en beheer van afvalcontainers is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gemeente Leeuwarden verwerkt het afval niet zelf, maar besteedt dit uit aan Omrin. Omrin haalt het afval in Leeuwarden op en verwerkt het huishoudelijk afval op basis van het uitgangspunt: ‘bronscheiden waar het moet, nascheiden waar het kan’.

Bij de implementatie en uitvoering van het nieuwe afvalbeleid Goed terecht in Leeuwarden trekken de gemeente Leeuwarden en Omrin daarom ook samen op.