Over het afvalbeleid

Nieuw afvalbeleid: Goed terecht in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is gestart met het nieuwe afvalbeleid: ‘Goed terecht in Leeuwarden’. In het eerste jaar krijgt u via de Omrin Afvalapp inzicht in uw hoeveelheid restafval. Door beter afval te scheiden en afval te verminderen, verkleint u uw hoeveelheid afval. Vanaf 2023 verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier. U betaalt dan minder als u uw afval goed scheidt en minder restafval inlevert. Dat is beter voor het milieu.

Wat verandert er in 2023?

Ieder huishouden betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Vanaf 2023 betaalt u elk jaar een vast bedrag en een variabel (persoonlijk) bedrag. Het vaste bedrag hangt af van hoe groot uw huishouden is. Op de hoogte van het variabele bedrag heeft u zelf invloed: hoe minder restafval u inlevert, hoe minder u betaalt.

Opbouw afvalstoffenheffing: vast bedrag plus variabel bedrag: