Over het afvalbeleid

Nieuw afvalbeleid: Goed terecht in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is gestart met het afvalbeleid: ‘Goed terecht in Leeuwarden’. Hierbij verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier. U betaalt dan minder als u uw afval goed scheidt en minder restafval inlevert. Via de Omrin Afvalapp krijgt u inzicht in uw hoeveelheid restafval. Door beter afval te scheiden en afval te verminderen, verkleint u uw hoeveelheid afval. Dat is beter voor het milieu.

Wat is er verandert?

Ieder huishouden betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. U betaalt sinds 2023 elk jaar een vast bedrag en een variabel (persoonlijk) bedrag. Het vaste bedrag hangt af van hoe groot uw huishouden is. Op de hoogte van het variabele bedrag heeft u zelf invloed: hoe minder restafval u inlevert, hoe minder u betaalt.

Opbouw afvalstoffenheffing: vast bedrag plus variabel bedrag: