Afvaltips

2021-08-23 16:33:00

Plastic, metaal- en drinkpakken: u hoeft er niets mee

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en lege drinkpakken noemen we PMD-afval. In de gemeente Leeuwarden hoeft u dit niet scheiden. Het mag gewoon bij het restafval. Waarom is dat?  

Omrin heeft een slimme fabriek die al het ingezamelde restafval scheidt. Dat noemen we nascheiding. Deze machine kan PMD-afval van het andere afval scheiden. PMD-afval is erg geschikt voor hergebruik. Zo maakt Omrin dus van uw restafval een bron voor nieuwe producten.  

Is het niet handiger dat u zelf uw PMD-afval scheidt? 
Dan hoeft Omrin dat immers niet meer te doen. Dat klopt. Maar om álle PMD vooraf uit het afval te halen, moet íedereen meedoen. Ook uw buren, het hele dorp en iedereen in de stad. En dat is nog niet zo gemakkelijk. Vandaar dat Omrin het met de machine doet. 

Omrin heeft een fabriek die plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken uit uw restafval haalt. Dit noemen we nascheiden. Zo kunnen we deze materialen uitstekend recyclen. De hoeveelheid plastic die de fabriek uit uw afval haalt, is bij nascheiding over het algemeen hoger dan wanneer u plastic, blikjes en drinkpakken thuis al scheidt.  

Gelukkig is PMD-afval over het algemeen niet zwaar. En als u het plat maakt, neemt het niet veel ruimte in. Bovendien houden we er in de tarieven rekening mee dat u PMD-afval niet hoeft te scheiden in Leeuwarden.  

In deze video ziet u hoe nascheiding bij Omrin precies werkt:

Gebruikt u de Afvalapp al?

In de Omrin Afvalapp houdt u vanaf november 2021 precies bij hoeveel restafval u inlevert.

Download de app